O mnie

Marzena Zarzycka

Pielęgniarka Rodzinna – usługi pielęgniarskie

 

Ukończyłam Liceum Medyczne w Brzegu oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie.

Posiadam kursy kwalifikacyjne w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego oraz opieki długoterminowej.
Mam duże doświadczenie w wykonywaniu tego zawodu. Otaczam opieką i wspieram nie tylko pacjenta ale i jego rodzinę. Uczę i przygotowuję ich do samoopieki. Rozpoznaję potrzeby w środowisku i przy udziale instytucji odpowiedzialnych za mieszkańców na danym terenie organizuję podopiecznemu opiekę.

 

Ukończyłam również kursy specjalistyczne takie jak:

Z

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Z

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Z

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG)

Z

Kurs leczenia ran przewlekłych

Z

Leczenie żywieniowe ( żywienie dojelitowe i pozajelitowe)

Współpracuję ponadto z gabinetem chirurgicznym i pielęgniarkami, które z racji swoich specjalizacji i długoletniego doświadczenia pielęgniarskiego gwarantują wysoką jakość świadczonych usług.

Jestem także członkiem zespołu interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie.

Usługi pielęgniarskie wykonuję na podstawie prawa wykonywania zawodu i zaświadczenia nr 2401834P wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Pielęgniarstwo jest moją pasją.
Kocham ludzi i uwielbiam im pomagać, słuchać i rozmawiać z nimi.
Rozpoznaję potrzeby w środowisku i przy udziale instytucji odpowiedzialnych za mieszkańców na danym terenie organizuję podopiecznemu opiekę.

i, ale, tak, ponieważ, usługi pielęgniarskie,  

ielęgniarka środowiskowo-rodzinna to indywidualnie wybrana osoba-pielęgniarka, która sprawuje opiekę zdrowotną i świadczy usługi pielęgniarskie w warunkach domowych.

Pielęgniarka rodzinna świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Marzena Zarzycka

ul. Kręta 2 , 49-156 Gracze

600-464-253

gabinet@pielegniarkazarzycka.pl