Gabinet pielęgniarki rodzinnej

Profesjonalna opieka pielęgniarska na terenie Graczy
i okolicznych miejscowości na terenie gminy Niemodlin i Lewin Brzeski.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna to indywidualnie wybrana osoba-pielęgniarka, która sprawuje opiekę zdrowotną i świadczy usługi pielęgniarskie w warunkach domowych.

Pielęgniarka rodzinna świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jej pacjentami są osoby zdrowe i chore, niezależnie od płci i wieku, dzieci od 6 tygodnia życia – zdrowe i chore, osoby niepełnosprawne, będące w stanie terminalnym.

Pielęgniarka rodzinna planuje i organizuje opiekę nad podopiecznymi, zdeklarowanymi do niej.
Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nieodpłatnie nie częściej niż dwa razy w roku

Jeżeli chcesz zmienić swój wybór lub do tej pory nie zdeklarowałeś siebie i swojej rodziny do opieki pielęgniarskiej ( pielęgniarka rodzinna) przyjdź do mojego gabinetu – Gracze ul. Kręta 2 lub zadzwoń 600 464 253.

Jeżeli chcesz zmienić swój wybór lub do tej pory nie zdeklarowałeś siebie i swojej rodziny do opieki pielęgniarskiej ( pielęgniarka rodzinna)

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka rodzinna współpracuje z:

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym

pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania

położną środowiskową/rodzinną

pielęgniarką praktyki

pielęgniarką opieki długoterminowej

pielęgniarką opieki paliatywnej

innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych

przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny

Jeżeli chcesz abym została Twoją Pielęgniarką wypełnij deklarację

7

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Marzena Zarzycka

ul. Kręta 2 , 49-156 Gracze

600-464-253

gabinet@pielegniarkazarzycka.pl